Pilot dodatkowy ALFA-TRIGER Pilot AVERS do systemów sterowania

  • 292,13 zł

Dodatkowy radiowy pilot trigerowy zdalnego sterowania dedykowany do systemów sterowania ALFA, DELTA. Współpracuje wyłącznie z projektorami wyposażonymi w wyjście "Trigger output".

Radiowy pilot zdalnego sterowania wyzwalany sygnałem sterującym z projektora kompatybilny ze wszystkimi systemami zdalnego sterowania ALFA oraz systemem zdalnego sterowania +DELTA.

W PRZYPADKU PYTAŃ: biuro@ekrany.com.pl