ALR - Podłoża projekcyjne nowej generacji

18-09-2019

Projekcja obrazów na klasycznych podłożach projekcyjnych wymaga kontroli poziomu oświetlenia w pomieszczeniu projekcyjnym. Dobierając jasność projektora, wielkość wyświetlanego obrazu, rodzaj powierzchni projekcyjnej (opisany wartością GAIN czyli względnego współczynnika odbicia) można dążyć do osiągnięcia najlepszej jakości wyświetlanego obrazu dla określonej wartości jasności oświetlenia w pomieszczeniu projekcyjnym. W praktyce okazuje się, że poziom oświetlenia w pomieszczeniu projekcyjnym nie jest stały i może zmieniać się w zależności od pory roku, pory dnia, oraz warunków atmosferycznych w bardzo szerokim zakresie. Rzeczywiste wartości poziomu oświetlenia mogą wielokrotnie przekroczyć wartość przyjętą podczas dobierania wielkości i rodzaju ekranu oraz jasności projektora. Tak duże rozbieżności powodują utratę nasycenia kolorów wyświetlanego obrazu, jego znaczne rozjaśnienie i utratę kontrastu. Głównym winowajcą tych niekorzystnych zmian jest liniowa charakterystyka odbicia światła klasycznych powierzchni projekcyjnych. Oznacza to że promienie światła padające na powierzchnie projekcyjną są odbijane w taki sam sposób niezależnie od tego czy zostały wyemitowane przez projektor wyświetlający obraz czy też przez inne źródło światła znajdujące się w pomieszczeniu projekcyjnym lub poza nim.

Przez wiele lat prowadzono prace badawcze i konstrukcyjne mające na celu stworzenie podłoży projekcyjnych, które w będą odbijały światło padające z projektora i nie będą odbijały promieni światła padającego z innych źródeł. W ich efekcie powstało wiele rozwiązań indywidualnych, które do poprawnej pracy wymagały aby projektor o określonej charakterystyce optycznej był precyzyjnie ustawiony względem ekranu projekcyjnego. Rozwiązania te były jednocześnie bardzo drogie.

W języku angielskim zasada działania podłoży opisana jest słowami „Ambient Light Rejection”, a jej akronim dał nazwę całej grupie podłoży projekcyjnych. W ciągu ostatnich kilku lat w efekcie przełomu technologicznego rozpoczęto produkcję tkanin projekcyjnych ALR.

Powierzchnia tkaniny ALR jest zwykle ciemno szara czasem nawet czarna dzięki czemu ciemniejsze fragmenty wyświetlanego na niej obrazu pozostają widoczne w szerokim zakresie zmian poziomu oświetlenia pomieszczenia projekcyjnego. Powierzchnie projekcyjne ALR mogą współpracować z projektorami klasycznymi o różnej konstrukcji obiektywów jednak do projekcji z wykorzystaniem projektorów o krótkiej i bardzo krótkiej ogniskowej należy używać dedykowanych dla takich projektorów tkanin ALR.  

Poniższe zdjęcia przedstawiają obrazy z rzeczywistej projekcji wyświetlane na czterech próbkach tkanin projekcyjnych. Dwie próbki to klasyczne tkaniny Matt White (Gain 1.0) i Matt Grey (Gain 0.8) (obydwie o charaktyrystyce dyfuzyjnej) trzecia próbka Gain (0.8) pomimo deklaracji jej producenta nie wykazała właściwiści ALR natomiast ostatnia próbka to tkanina projekcyjna Matt Grey ALR (Gain 0.8).

Projekcja w zaciemnionym pomieszczeniu

Podczas projekcji przy braku oświetlenia zewnętrznego obraz wyświetlany na wszystkich tkaninach charakteryzuje się poprawnym odwzorowaniem barw zaś jasność uzależniona jest od wartości współczynnika Gain tkaniny. Aparat fotograficzny uśrednił parametry ekspozycji dla wypadkowej jasności obrazów dlatego zdjęcie w obszarze tkaniy Matt White jest lekko prześwietlone, w rzeczywistości obraz wyglądał poprawnie był jedynie o 20% jaśniejszy niż obrazy na pozostałych tkaninach.

Projekcja z oświetleniem

 Podczas projekcji  odbywającej się po włączeniu oświetlenia w pomieszczeniu  projekcyjnym  sytuacja uległa znaczącej zmianie. Obrazy wyświetlane na tkaninach Matt White oraz Matt Grey  utraciły nasycenie barw oraz kontrast, podobnie zachował się obraz na trzeciej tkanine, natomiast w przypadku obrazu wyświetlanego na tkanine ALR pogorszenie nasycenia barw i kontrastu jest o wiele mniejsze. Obraz wyświetlany w tych warunkach na tkaninie Matt Grey ALR pozostaje czytelny,  charakteryzuje się dobrym odwzorowaniem kolorów oraz ich ciemniejszych odcieni.   

 Podsumowując powierzchnie typu ALR dzięki swojej unikalnej charakterystyce pozwalają na cieszenie się dobrej jakości obrazem podczas projekcji prowadzonych w warunkach ograniczonego oświetlenia jak i podczas projekcji prowadzonych w przy włączonym oświetleniu. Ekrany projekcyjne z tkaniną ALR pozwalają znacznie uniezależnić się od warunków panujących w pomieszczeniu projekcyjnym.

Z czystym sercem rekomendujemy tkaninę projekcyjną Matt Grey ALR do projekcji  kina domowego. Jej zastosowanie podczas projekcji  biznesowych znacznie ułatwi przeprowadzenie prezentacji.   

Źródło: Avers Screen.

Ekrany z powierzchnią ALR: http://ekrany.com.pl/category/ekrany-ekrany-arl-agr-magic-screen?horizontal