AKTYWNA TABLICA - EDYCJA 2023

28-03-2022

Ruszyła nowa edycja programu rządowego Aktywna Tablica 2023! Program jest finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 % wkładu własnego samorządów.

Wsparcie finansowe w ramach programu może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Szczegóły: https://www.aktywnatablica.pl/